Veřejné zakázky

Veřejné zakázky – přístup k informacím Evropské unie

TED

TED – Tenders Electronic Daily je databáze Evropské unie, ve které se objevují informace o veřejných obchodních soutěžích (tendrech) vyhlašovaných EU. Díky denní aktualizaci databáze lze v případě použití vhodného a efektivního programu informovat zájemce o tendru ještě týž den, kdy byla informace k němu publikována. Tendry obsažené v databázi TED vyhlašují státní, regionální či místní orgány, obranné složky, Instituce EU a dále jde o tendry vyhlašované v rámci jednotlivých programů EU.

SIMAP

Cílem projektu je v současné době zlepšení kvality informací o veřejných zakázkách a v dalším období zajištění kompletního postupu celého zadávání veřejných zakázek. Internetová aplikace SIMAP je určena pro zadavatele veřejných zakázek i pro běžné uživatele. Zadavatelé mohou prostřednictvím této aplikace zadat do zpracování svojí oficiální VZ, která bude zveřejněna v Příloze S Úředního věstníku Evropského společenství a současně bude uložena na CD-ROM. Aplikace obsahuje výkonný vyhledávací a archivační nástroj. Běžný uživatel, včetně zájemců a uchazečů, může použít tuto stránku ke studiu databází SIMAP, k prohlížení živých i archivních VZ, k prohlížení vlastností projektů a vyhledávání.

Vydavatelství evropských institucí

Za vydávání a šíření publikací Evropské unie zodpovídá Úřad pro úřední tisky Evropských spolčenství , který je vydavatelstvím institucí a jiných orgánů Evropské unie. Jakožto vydavatel Úřad zodpovídá za poskytování vysoce kvalitní služby autorským službám institucí a dalších orgánů Evropské unie, občanům Evropské unie i všem osobám ve světě, které se o evropské záležitosti zajímají.

EUR-Lex

EUR-Lex poskytuje bezplatný přístup k evropskému právu. Umožňuje nahlédnout do Úředního věstníku Evropské unie, smluv, platných právních předpisů, řady dokumentů Evropské komise, judikatury Ústavního soudu a Soudu prvního stupně a sbírky konsolidovaných právních předpisů. Naleznete zde také odkaz na další zdroje informací, např. registry institucí a ostatní legislativní portály EU a členských států.

CORDIS

Cílem služby Cordis (Informační služby výzkumu a vývoje v rámci Evropských společenství) je seznamovat vědeckovýzkumné pracovníky a ostatní zájemce s nejnovějšími poznatky evropské vědy, výzkumu a vývoje a tím podporovat konkurenceschopnost členských států EU ve světě.

 

Copyright © 2017, Středočeský kraj. Všechna práva vyhrazena. Prohlášení o přístupnosti | Mapa serveru