Cíle Zastoupení

Cíle zastoupení Středočeského kraje při Evropských společenstvích

Vybudování obecného povědomí o existenci kraje


Zastoupení bude posilovat postavení Středočeského kraje jako významného regionu jednoho z nových členských států EU. V rámci struktur EU bude na základě osobních kontaktů udržovat a rozvíjet dvoustranné vztahy a podporovat dobré jméno kraje.


Prosazování hospodářských zájmů


Bez vybudování důležitých kontaktů budou mít regiony nástupnických států v konkurenčním boji o prostředky z fondů Evropské unie značně ztíženou pozici. Pro úspěšné získávání finanční podpory je nezbytný lobbying a přístup ke klíčovým informacím.


Ukazuje se také, že překážkou při získávání prostředků z fondů EU bývá věcné i formální vypracování samotných projektů. Zkušenosti a přímé kontakty Zastoupení přispějí k lepší informovanosti o požadavcích rozhodujících orgánů EU.


Významným cílem Zastoupení je rovněž vytváření kontaktů s významnými evropskými investory a prezentace Středočeského kraje jako vhodného místa pro rozsáhlé investiční záměry.


Podpora rozvoje cestovního ruchu


Prezentace Středočeského kraje
jako atraktivní turistické destinace. Občanům členských států a zástupcům cestovních kanceláří bude Zastoupení zprostředkovávat informace o historii regionu a mnoha jeho kulturních a přírodních památkách. Je potřebné cíleně posilovat obraz středních Čech jako místa s nejvýznamnějšími a nejkrásnějšími historickými stavbami Čech: Karlštejn, Křivoklát, Kokořín, Konopiště, Kutná Hora (UNESCO) a další. Zastoupení bude rovněž prezentovat kraj jako region s vazbou na nejvýraznější české umělecké osobnosti (Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Josef Suk, Karel Čapek, Bohumil Hrabal a další) a jako místo pro aktivní odpočinek (Slapy, Orlík, Brdy, Kokořínsko).


Výsledkem působení Zastoupení v této oblasti může být dlouhodobý nárůst návštěvnosti kraje.


Posílení kulturních vazeb


Zastoupení bude ve svých prostorách nabízet kulturní programy a výstavy umělců středních Čech. I tímto způsobem přispěje k posílení pozice Středočeského kraje. Pro umělce se tak může stát Zastoupení odrazovým můstkem při pronikání na koncertní pódia či do výstavních síní dalších evropských regionů. Může rovněž iniciovat a především výrazně usnadňovat regionální spolupráci při realizaci mezinárodních kulturních projektů.


Podpora vzdělávání


Vstup České republiky do EU výrazně zvýší nároky na vzdělání žáků základních i středních škol ve všech oblastech hospodářského, politického i kulturního života Evropské unie. Zastoupení bude vytvářet kvalitní informační zázemí pro školy ve Středočeském kraji. Pravidelně bude poskytovat informace o politickém vývoji v Unii i o zásadních legislativních změnách. Zprostředkovávat bude rovněž informace o studijních programech EU, o možnostech mezinárodní spolupráce škol a nabídce stáží a studia na vysokých školách v zemích EU.


Podpora kvalitní správy regionu


Zastoupení v Bruselu usnadní také intenzivní výměnu informací mezi regiony o možnostech zefektivňování veřejné správy. Pro fungování krajského úřadu, jednotlivých městských i obecních úřadů v nových podmínkách EU bude bezesporu potřebný rychlý přístup k informacím o legislativních změnách EU a možnostech financování veřejných projektů.


Informační most pro subjekty Středočeského kraje


Zastoupení bude prostřednictvím svých internetových stránek a dalších informačních kanálů zprostředkovávat strategické informace, které mohou po vstupu do EU výrazně ovlivnit úspěšnost mnoha subjektů a institucí v regionu. Občané, města, obce, další úřady, školy, zdravotnická zařízení, podnikatelské subjekty se snadněji dostanou například k informacím o grantových programech, mezinárodních projektech a akcích, legislativních změnách, možnostech mezinárodní spolupráce atd.


Koordinace regionální spolupráce


Zkušenosti uplynulých dvou let ukázaly, že pro prosazování zájmu kraje v podmínkách EU je nanejvýš efektivní spojení s dalšími regiony a posílení společného vlivu. Zastoupení kraje v sídle evropských institucí umožní operativnější výměnu informací mezi jednotlivými regiony a rychlejší naplánování i realizaci potřebných společných opatření.

Copyright © 2017, Středočeský kraj. Všechna práva vyhrazena. Prohlášení o přístupnosti | Mapa serveru