Kdo jsme

O Zastoupení Středočeského kraje při Evropských společenstvích

Preambule:

zastoupení středočeského kraje v bruselu
Slavnostní otevření Zastoupení Středočeského kraje při Evropských společenstvích v Bruselu se uskutečnilo dne 16. března 2004. Středočeský kraj se tak zařadil po bok mnoha významných evropských regionů, které se snaží prosazovat své zájmy v sídle nejvýznamnějších evropských institucí.Otevření Zastoupení Středočeského kraje v Bruselu ještě před dnem vstupu České republiky do EU je z hlediska prosazování zájmů kraje důležitým pozitivním signálem pro rozhodující orgány Evropské unie. V době sílící pozice regionů na celoevropské úrovni je to krok o to významnější.


Vznik Zastoupení Středočeského kraje při Evropských společenstvích


Vedení Středočeského kraje se myšlenkou na založení Zastoupení začalo zabývat před více než jedním rokem. Představitelé významných regionů současných členských států potvrzovali při společných jednáních, že vlastní Zastoupení je nutnou podmínkou pro efektivní prosazování zájmů regionu v sídle EU a že je důležitým zdrojem informací o dění v EU a o zásadních legislativních i jiných změnách. Zároveň může působit jako koordinátor meziregionální spolupráce. Za nejvýznamnější označili možný vliv Zastoupení na úspěšné projednání projektů v rámci Fondu soudržnosti, tzv. Kohezního fondu. Zatímco rozdělování prostředků ze strukturálních fondů je spíše věcí úřadů na úrovni jednotlivých států, o prostředky z kohezního fondu mohou regiony žádat přímo v Bruselu u Evropské komise.


Výrazným trendem uvnitř Evropské unie je zvláště v posledních letech posilování pozice jednotlivých regionů. Pro mnoho institucí jsou už dnes regiony silnějšími partnery než samotné státy. Je velmi pravděpodobné, že po dalším významném rozšíření EU se tato tendence ještě prohloubí. Tím samozřejmě vzroste i význam Zastoupení jednotlivých regionů v sídle EU.


Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo založení Zastoupení na svém zasedání dne 17. prosince 2003. Aby kraj dostál zákonům platným v České republice i v Belgii, bylo rozhodnuto, že vznikne zastoupení s právní formu neziskové organizace, jejímž jediným zřizovatelem je právě kraj.


Od konce loňského roku se otevření Zastoupení intenzivně připravovalo přímo v Bruselu. Bylo třeba vyhledat vhodné sídlo pro Zastoupení, probíhala jednání s realitními kancelářemi o přijatelných pronájmech. Zároveň už probíhala první jednání se zástupci institucí EU a otevíraly se první přímé kontakty.

Obrázky

    Zastoupení Středočeského kraje - interiér 3
    Zastoupení Středočeského kraje - interiér 2
    Zastoupení Středočeského kraje - interiér 1
Copyright © 2017, Středočeský kraj. Všechna práva vyhrazena. Prohlášení o přístupnosti | Mapa serveru