Kalendář akcí

EuroPCom 2015: 6th European Conference on Public Communication

21.10.2015 - 22.10.2015

Šestý ročník EuroPCom bude místem setkání manažerů a vedoucích odborníků z místních, regionálních, národních a evropských orgánů. Více než 800 účastníků ze všech členských států EU se zúčastní této události. Přednášky, debaty a interaktivní workshopy se zaměří na hlavní výzvy v EU i na komunikaci s veřejností.Konference se bude konat zároveň s výročním zasedáním informačních středisek Europe Direct. Tím EuroPCom ještě více přiblíží všechny diskutující členy k občanům EU na tomto setkání.

Roční EuroPCom Konference je iniciativou Evropského Výboru regionů a je pořádána ve spolupráci s Evropským parlamentem, Radou Evropské unie, Evropskou komisí a Evropským hospodářským a sociálním výborem.

Datum:  21/10/2015 - 22/10/2015

Místo: European Parliament & Committee of the Regions, Brussels, Belgium

· Proposals submission

· More information on the event

Copyright © 2017, Středočeský kraj. Všechna práva vyhrazena. Prohlášení o přístupnosti | Mapa serveru