Věda a výzkum

EU se chystá vyčlenit 4,3 miliardy eur na podporu konkurenceschopnosti a inovací v ČR

Dne 29.4. schválila Evropská komise operační program ČR " Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020". Rozpočet bude obsahovat téměř až 8 miliard euro, z čehož 4,3 miliardy budou poskytnuty z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Tyto prostředky by měly být směrovány na podporu znalostní ekonomiky, která by měla vést k rozvoji hospodářského růstu a produktivity. Dojde také k posílení výzkumných činností podniků a jejich propojení s univerzitními sítěmi, tento bod bude prioritou. Dále se program bude zaměřovat na rozvoj podnikání, podporu konkurenceschopnosti malých a středních podniků a zvyšování energetické účinnosti s cílem vytvářet pracovní místa a přispívat k růstu v českých regionech. Očekávané výstupy programu jsou: grantová podpora pro více než 1970 podniků, vznik 12000 pracovních míst v malých a středních podnicích, 600 nových přihlášek na ochranu práv duševního vlastnictví, roční snížení emisí skleníkových plynů o 300 000 tun CO2, větší uplatnění inovativních nízkouhlíkových technologií.

Celkový rozpočet je 7 942 151 282 eur. Mezi hlavní priority balíčku patří: výzkum a inovace: 2,7 miliard EUR (34 % rozpočtu), podnikání a konkurence malých a středních podniků: 1,3 miliardy eur (17 % rozpočtu), energetická účinnost a účinnost zdrojů v malých a středních podnicích a podpora nízkouhlíkových technologií: 2 miliardy eur (25 % rozpočtu), odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách: 386 milionů eur (5 % rozpočtu), lepší přístup, využití a kvalita informačních a komunikačních technologií: 1,4 miliardy (18 % rozpočtu)

„Dnes jsme přijali první operační program České republiky na období 2014–2020. Jsem přesvědčena, že program České republice pomůže stát se moderní ekonomikou zaměřenou na výzkum a inovace. Díky tomuto investičnímu balíčku budou moci české podniky plně využít svůj investiční potenciál a pokročit ve vývoji nových produktů, a přispět tak ke vzniku pracovních míst a k hospodářskému růstu země.“sdělila Corina Creţu komisařka pro regionální politiku.

Zdroj: http://ec.europa.eu/ceskarepublika/news/150429_ceska_republika_operacni_program_cs.htm (29/04/2015)

(15.5.2015)
Copyright © 2017, Středočeský kraj. Všechna práva vyhrazena. Prohlášení o přístupnosti | Mapa serveru