Sociální politika a zdravotnictví

Zpráva o stárnutí obyvatelstva pro rok 2013 až 2060

Zpráva, kterou poskytla dne 12.5. Evropská komise, se zaměřuje na demografický vývoj v zemích EU (EU-28) pro roky 2013 až 2060. Podle zprávy se v ČR bude roku 2060 vyskytovat 28% populace starší 65 let a na jednoho důchodce připadnou pouze dva pracující. Ve zprávě se nachází i analýza ohledně očekávaných nákladů spojených se stárnutím populace- zdravotnictví, dlouhodobá péče, vzdělávání, důchody a dávky v nezaměstnanost.

Podle zprávy by se počet obyvatel v ČR měl zvednout v roce 2060 z 10,5 milionů na 11,1 a celkový počet obyvatel EU z 507 milionů na 523 což ve výsledku činí nárůst o 3%. Zaznamenáno je zde i dožívání se většího věku ale v důsledku úbytku porodnost bude přibývat seniorů.

Lidé se budou dožívat delšího věku, ale v důsledku nižší porodnosti bude v populaci pomalu přibývat seniorů. Počet obyvatel v aktivním věku (15-64 let) bude o 11,6 % menší (z 68 % na 56,4 %) a počet lidí nad 65 let vzroste až o 28,2 %. Na jednoho důchodce tedy připadají pouze dva pracující lidé, v dnešní době jsou to 4 lidé na důchodce.

Očekává se i nárůst nákladů spojených s demografickými změnami. Nyní tvoří výdaje které jsou ovlivněny lidmi v důchodovém věku 19,1% HDP k roku 2060 se očekává 22,1% HDP., přičemž nejvyšší zatížení bude mít zdravotnictví kde náklady stoupnou až o 1% (z 5,7% na 6,7% HDP).

Zdroj: http://ec.europa.eu/ceskarepublika/news/150512_zprava_starnuti_obyvatelstva_cs.htm (12/5/2015)

(15.5.2015)
Copyright © 2017, Středočeský kraj. Všechna práva vyhrazena. Prohlášení o přístupnosti | Mapa serveru