Doprava

Evropskou komisí bylo vyčleněno 4,7 miliardy eur na zlepšení dopravní infrastruktury v ČR

Dne 11.5. 2015 byl schválen evropskou komisí operační program s názvem "Doprava" pro období 2014 až 2020. Z celkových 5,4 miliard z budou poskytnuty Fondu soudržnosti a z Evropského fondu pro regionální rozvoj 4,7 miliardy.

Cílem projektu bude: modernizovat silniční a železniční infrastrukturu, rozvíjet udržitelné dopravní sítě v ČR a dále pak bude směřovat více než 1 miliarda do ekologičtějších a udržitelnějších způsobů dopravy. První výzvy k předkládání návrhů v rámci programu se očekávají v průběhu roku 2015.

Plánované výstupy: 140 km rekonstruovaných nebo modernizovaných železničních tratí, 8 km nových nebo modernizovaných tratí metra nebo tramvajových tratí, 140 nových nebo modernizovaných vozidel železniční dopravy, 95 km nových dálnic nebo rychlostních silnic napojených na síť TEN-T, navýšení kapacity zařízení určených k nabíjení elektromobilů o 15 000 kW, 40 km nových silnic 1. třídy v regionech, snížení počtu dopravních nehod ve městech díky zavedení inteligentních dopravních systémů (ITS).

Komisařka pro regionální politiku Corina Crețuová: "Klíčová dopravní spojení, na jejichž rozvoj přispějí unijní finanční prostředky, propojí české regiony nejen mezi sebou, ale i s transevropskou dopravní sítí, jež protíná celý evropský kontinent. Regiony tak budou dostupnější a atraktivnější pro podniky a investory. Občané ČR budou mít zase prospěch z bezpečnější, ekologičtější a udržitelnější dopravy"

Zdroj: http://ec.europa.eu/ceskarepublika/news/150511_op_doprava_cs.htm (11/05/2015)

(15.5.2015)
Copyright © 2017, Středočeský kraj. Všechna práva vyhrazena. Prohlášení o přístupnosti | Mapa serveru