Hledání partnerů pro projekty

Hledání partnerů - INTERREG Europe, Německo

Hledá se partner, zvláště pak vedoucí partner, pro následující projekt s prioritou (6c): Zachování, ochrana, podpora a zvelebování přírodního kulturního dědictví.

Také jsou otevřeni tomu stát se partnery v jiných projektech.

Návrh:

Kulturní a přírodní krajinné oblasti - Inkluze vzdálených kulturních dědictví

V TRANSROMÁNSKÝCH regionech, přírodní a kulturní dědictví často existuje bok po boku. Nicméně environmentální, kulturní a prostorové problémy jsou častější napříč zodpovědností různých politických osob. Chtějí dosáhnout lepší kooperace napříč obory pro inkluzi přírodního a kulturního dědictví v krajinných oblastech. Výsledek se odrazí v lepším rozvoji a povýšení přírodního a kulturního dědictví. TRANSROMÁNSKÉ regiony uznávají, že například vzdálená pracoviště románského dědictví mají problémy při ochraně a prosazování jejich umístění. Pod záštitou značené kulturní krajiny, budou také jako jiní mít užitek z koordinované iniciativy, která bude také podporována příslušným strukturálním fondem v regionech.

 

Kontaktní údaje:

TRANSROMANICA e.V.
Major Cultural Route of the Council of Europe
Danzstr. 1
39104 Magdeburg ( Germany)

(15.5.2015)
Copyright © 2017, Středočeský kraj. Všechna práva vyhrazena. Prohlášení o přístupnosti | Mapa serveru