Obce

9. ledna 2015celý článek »

1. V souladu s rozhodnutím č. 445/2014/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. dubna 2014, kterým se zavádí opatření Unie pro titul Evropské hlavní město kultury pro roky 2020 až 2033, a kterým se zruší rozhodnutí č. 1622/2006/EC (1), Komise. Generální ředitelství pro vzdělání a kulturu vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí pro Evropskou unii v akci: „Evropské hlavní město kultury“ pro rok 2021, pro města v kandidátských nebo potenciálně kandidátských zemích na členství v EU, které se účastní Creative Europe Programme.

20. května 2014celý článek »

Evropská Komise pořádá setkání s cílem ukázat, jak regionální politika EU pomáhá občanům, kteří bydlí a pracují v příhraničních oblastech, a kteří tvoří celou třetinu obyvatel EU, tím, že nalézá řešení v rámci Evropské územní spolupráce. V průběhu setkání budou zdůrazněny konkrétní problémy, se kterými se občané v těchto oblastech potýkají.

13. května 2014celý článek »

Dne 22. prosince 2013 vstoupil v platnost nový soubor pravidel a právních předpisů, který se vztahuje na investice v příštím programovém období 2014–2020. Tímto legislativním balíčkem byla poprvé stanovena společná pravidla pro „evropské strukturální a investiční fondy“ (fondy ESI), jež mají zajistit strategičtější a komplementární využívání různých zdrojů financování EU a zároveň sjednotit a zjednodušit jejich použití tak, aby byl docílen co nejlepší dopad v oblasti růstu a zaměstnanosti.

7. května 2014celý článek »
Vstup Česka do EU před deseti lety se podle zástupců středočeských měst vyplatil a umožnil rozsáhlé investice do řady oblastí. Radnicím ale vadí složitá administrativa, kterou je nutné podstupovat. „Vstup ČR do EU byl nutným, nevyhnutelným a dobrým krokem pro ČR.
7. května 2014celý článek »
Program ve svých cílech a podporovaných aktivitách navazuje na svého předchůdce z minulého programového období 2007 – 2013 a je také zachována kontinuita i v oblasti způsobu administrace projektů, výpočtu grantu apod.
Copyright © 2017, Středočeský kraj. Všechna práva vyhrazena. Prohlášení o přístupnosti | Mapa serveru