Home

Junckerova Komise uvolní 1 miliardu eur na podporu zaměstnanosti mladých lidí

Junckerova Komise uvolní 1 miliardu eur na podporu zaměstnanosti mladých lidí

Evropská komise navrhla, aby byla z prostředků Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí již letos uvolněna částka 1 miliarda eur. Tato změna povede k až 30násobnému navýšení předběžného financování, které členské státy obdrží na podporu zaměstnanosti mladých lidí, díky čemuž se pomoc dostane k 650 000 mladých, kterým pomůže rychleji získat práci.

Marianne Thyssenová, komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu, uvedla: „Mladí lidé v Evropě potřebují zaměstnání a potřebují je hned. Nemůžeme akceptovat skutečnost, že v současné době více než každý pátý mladý člověk nemůže nalézt uplatnění na trhu práce. Díky včasnějšímu uvolnění většího objemu finančních prostředků můžeme zvýšit počet mladých lidí, kteří získají práci, a já jsem pevně odhodlána tento záměr uskutečnit.“

Pro mladé lidi je však často obtížné najít uplatnění na trhu práce i tehdy, když jsou nová pracovní místa vytvořena. Proto se Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí zaměřuje zejména na to, jak vrátit mladé zpět do práce nebo do odborné přípravy. Všech 28 členských států EU se zavázalo k provedení „záruk pro mladé lidi“, aby nabídly lidem mladším 25 let kvalitní zaměstnání, učňovskou přípravu nebo odbornou přípravu do čtyř měsíců po ukončení školní docházky nebo ztrátě zaměstnání. Dnes oznámený krok napomůže k uskutečnění těchto záruk, a tudíž ke splnění závazku, který Komise přijala ve svém pracovním programu na rok 2015.

Komise odhaduje, že díky tomuto včasnějšímu předběžnému financování bude možné urychlit bezprostřední podporu a poskytnout v tomto roce pomoc 350 000 – 650 000 mladých lidí; při stávající míře předběžného financování by šlo o pouhých 14 000 – 22 000 osob.

Předtím, než tento legislativní návrh vstoupí v platnost, musí jej schválit Evropský parlament a Rada, jež o něm nyní budou jednat.

Zdroj: Evropská komise(13.2.2015)
Copyright © 2017, Středočeský kraj. Všechna práva vyhrazena. Prohlášení o přístupnosti | Mapa serveru